People gasping for breath, turning blue, lying dead in the street — all victims of airstrikes apparently by President Bashar al-Assad’s forces.
0
Mensen naar adem happend, werden blauw, liggen dood op straat — allen slachtoffers van luchtaanvallen waarschijnlijk door de troepen van Bashar al-Assad.
Translated by sunflower • 3 1 year, 10 months ago

Discussion